2006/Jan/08

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับชื่อตัวละครก่อนครับ (เนื่องจากช่อง 3 นั้นได้ถอดคำของชื่อตัวละครมาจากภาษาจีน ทำให้อาจแตกต่างจากของผม เพราะ Blog นี้เป็น Blog ภาษาเกาหลี และหนังก็มาจากประเทศเกาหลี ผมจึงจำเป็นต้องเรียกชื่อให้ถูกต้องเหมือนของเดิมครับ)

ชื่อตัวละครหลัก (ในวงเล็บจะเป็นชื่อเหมือนช่อง 3)
서장금 ㅡ ซอ จัง กืม / ชัง กืม (จังกึม)
민정호 ㅡ มิน จอง โฮ (มินจุงโฮ)
최금영 ㅡ ชเว กืม ยอง / คืม ยอง (กึมยอง)
최상궁 ㅡ ชเว ซัง กุง (แชซังกุง)
한상궁 ㅡ ฮัน ซัง กุง
강덕구 ㅡ คัง ดอก กู (คังดึ๊กกู)
이연생 ㅡ อี ยอน เซ็ง (เยินเซ็ง)
คนอื่นเดี๋ยวจะเพิ่มใน Part 2 ครับ...

คำในภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยในเรื่อง เทจังกึม - Korean words which often used in DaeJangGeum..
(** อาจมี Spoil ในบางส่วนนิดหน่อย แต่ถ้าหากไม่ต้องการรู้เรื่องใดๆ เลย ไม่ควรอ่าน)

수라간,수랏간 - /สุ ระ กัน, สุ รัท กัน/ เป็นชื่อเรียกครัวในวังหลวงครับ คำว่า 수랏간 (คำหลัง) น่าจะใช้และเขียนกันผิดมาตั้งแต่แรก เพราะว่าเมื่อออกเสียง สุ รา-กัน เสียงมันจะเป็น รัท-กัน โดยตัวมันเองเลยครับ ผมลองค้นข้อมูลดูแล้ว คำที่ถูกคือ 수라간

마마 - /มา มา/ - ใช้เรียกกับคนตำแหน่งสูงๆ ครับ เช่น King, Queen ครับ (ไม่ใช่แปลว่าแม่ นะ)

어마마마 - /ออ มา มา มา/ เวลาที่ King เรียกแม่ก็จะเรียก "ออ มา มา มา" ไอทีแรกผมก็ฟังไม่ออก อะไรฟะ คือทำไมเรียกยาวจัง คำว่า 어마 (ออ มา) ก็มาจาก 어머니 (ออ มอ นี) หรือที่แปลว่าแม่ นั่นเองครับ

마마님 - /มา มา นิม/ - คำนี้ก็ได้ยินทั้งเรื่อง เพราะมันใช้เรียกตำแหน่งซังกุง นั่นเอง เพราะฉะนั้นเวลา ชังกึมเรียกฮันซังกุง ก็จะเรียก "มามานิม" แต่เวลาพูดจริงจะออกเสียว่า "หมา มา นิม" - -''

어서 /ออ ซอ!!/ - เร็ว!! คำนี้ก็ได้ยินบ่อยเช่นกัน หากขึ้นเสียงสูง (อ๋อ ซ่อ) จะเป็นการเร่งให้รีบทำอะไรซักอย่าง แต่หากเสียงธรรมดาหรือเติม 요 (โย) เข้าไปจะเป็นการเชิญ หรือขอร้องครับ

뭐? 뭐라/뭐랴? 뭐라고? /มวอ, มวอ ระ,มวอ รยะ, มวอ รา โก/ - คำนี้ทั้งตระกูล จริงๆ แล้วคืออันเดียวกันหมด แปลว่า "อะไร" ใช้แตกต่างไปตามสถานการณ์ครับ อย่างคำว่า 뭐 (มว๋อ?) จะถามแสดงความสงสัย เช่นมีคนรีบวิ่งมาบอกข่าวอะไรซักอย่าง (แต่ยังไม่รู้ข่าวนั้น) ก็จะใช้ 뭐 (มว๋อ?) ส่วนอีก 3 คำหลัง จะใช้กับความสงสัยเมื่อเรารับรู้ข่าวนั้นแล้ว หรือจะเป็นคำที่ย้ำ เมื่อไม่แน่ใจสิ่งที่ได้รับรู้มา จะแปลประมาณว่า "อะไรนะ", "(ที่พูดมา)หมายความว่ายังไง" ประมาณนี้ครับ

왜? /เว๊/ - แปลว่า "ทำไม" จริงๆ คล้ายกับ 뭐? (มว๋อ) แต่อันนี้ใช้ถามเหตุผลมากกว่าครับ และต้องการคำตอบด้วย โดยจะพูดเสียงสูง แต่ถ้าหากเติม 요 (โย) เข้าไป จะลดความอยากรู้เหตุผลลงไป คือคนพูดอาจจะอยากรู้เหตุผล แต่ว่าอาจไม่ต้องการคำตอบก็ได้

허면 /ฮอ มยอน/ - แปลได้หลายแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับ อาจแปลว่า (ถ้า)อย่างนั้น, แล้ว และอีกความหมายคือ ใช้พูดเมื่อเราจะไป (ทำอย่างอื่น) --> ถ้าอย่างนั้น ผมไปล่ะ อะไรประมาณนี้น่ะครับ

최고상궁 /ชเว โก ซัง กุง/ อันนี้คือตำแหน่งซังกุงสูงสุดนั่นเอง จะใช้เรียก ชเว กืม ยอง เมื่อตอนเธอได้รับตำแหน่งนี้แล้วครับ

제조상궁 /เช โจ ซัง กุง/ อันนี้คือตำแหน่งซังกุงปกครอง ไอทีแรกผมก็ฟังไม่ออก - -' เสียงมันเหมือนกับ ชเว โก ซัง กุง มากๆ เลย

나리 /นา รี/ ถ้าแปลเป็นไทย ก็คงแปลว่า ท่าน (Sir) จะเป็นตำแหน่งสูงพอสมควร คำนี้จะได้ยินบ่อยสุดๆ เพราะชังกึม และคนอื่นๆ เวลาเรียก มิน จอง โฮ จะเรียกว่า "นา-รี" กันทั้งสิ้น แต่ที่จริงแล้ว เราจะได้ยินมันออกเสียงว่า "หนา รี","ดา รี", "ตา รี" ฯลฯ คือจะเน้นเสียงกับคำแรก

대감 /เท กัม/ ใช้เรียกตำแหน่งสูงๆ กับข้าราชการของ King น่ะครับ จะได้ยินเมื่อเรียกท่าน โอ กยอม โฮ (Right Prime Minister) ฯลฯ มีอีกคำนึงคือ 영감 ยอง กำ

희망 /ฮี มัง/ แปลว่า ความหวัง คำนี้แม้จะเอ่ยบ้าง แต่มันคือ ความหวัง ไงครับ คำนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนของบางอย่างในเรื่องเลยนะ หุหุ

ㅡ거라 /ㅡ กอ ระ/ เป็นส่วนที่แสดงถึงคำสั่ง กับกริยาที่อยู่ด้านหน้า หรือจะเป็นการเชิญให้ทำบางอย่างก็ได้ ใช้กับคนที่ตำแหน่งต่ำกว่า (ผมคิดว่าน่าจะพอๆ กับ ㅡ세요 (เซโย) และสุภาพน้อยกว่า 십시오 (ชิบชีโอ) ซึ่งสุภาพที่สุด)

ㅡ께서 /ㅡเก ซอ/ แปลว่า จาก (from) ใช้กับคนเท่านั้น ถ้าหากใช้กับสถานที่จะใช้ 에서 (เอ ซอ)

아저씨 /อา จอ ชี/ แปลว่า ลุง เป็นคำที่ชังกึมใช้เรียก 강덕구 (คังดอกกู) ครับ

그럼 /คือ รอม/ จะคล้ายๆ กับคำภาษาอังกฤษ so, then ก็ประมาณว่า ถ้างั้น, ดังนั้น ฯลฯ อีกอย่างคือผมเห็นใช้พูดเมื่อลากันด้วยครับ

그래 /คือ เร/ ได้ยินเยอะทีเดียวกับคำนี้ แปลได้หลายอย่างเหมือนกัน หากพูดเสียงธรรมดา (คือ เร) จะแปลว่า อย่างนั้นหรอ, อย่างนี้นี่เอง, อืม.., เข้าใจล่ะ, ใช่แล้ว แต่หากขึ้นเสียงสูง (คือ เร๊) จะเป็นการถามแสดงความแน่ใจ ก็จะแปลว่า "จริงหรอ"

가자 /คา จา/ แปลว่า ไปกันเถอะ เหมือนกับคำอังกฤษว่า Let's Go

알겠냐? 알겠느냐? /อัล เกน นยะ, อัล เก็น นือ นยะ/ - ทั้งเรื่องเจอตลอดครับคำนี้ แปลได้ว่า "เข้าใจมั้ย" แต่ข้อแตกต่างระหว่างคำแรกกับคำที่สองผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน -_-'' แต่คำหลังค่อนข้างใช้บ่อยกว่าครับ และจะใช้กับผู้ต่ำกว่าหรืออาวุโสน้อยกว่าครับ คำลงท้ายว่า ㅡ냐 ลักษณะจะเป็นคำถาม และใช้ได้ทุกคำกับ Question word (what when why how ฯลฯ) ในภาษาอังกฤษเลยครับ

알았다, 알았네 /อา รัท ตะ, อา รัน เน/ - แปลว่า เข้าใจแล้ว คำลงท้าย 다 (ทา) กับ 네 (เน) จะใช้แตกต่างกันไปตามสถานภาพ สำหรับในเรื่องคนที่พูด 알았다 (อารัทตะ) บ่อยสุดคือ ชเว พัน ซุล และที่พูด 알았네 บ่อยสุดหรือท่าน โอ กยอม โฮ (จำได้ๆ อิอิ)

제발 /เช บาล/ - ขอร้องล่ะ! ได้โปรด! คือความหมายของคำนี้ครับ ได้ยินบ่อยเวลาขอร้องอีกฝ่าย (ไม่รู้เป็นอะไร ผมชอบคำนี้จัง)

그렇지 /คี ร๊อ ชิ/ - ตามภาษาไทยก็แปลได้ว่า "อย่างนี้นี่เอง"

좋다 /โช้ ท่ะ/ - หากพูดเสียงธรรมดาแปลว่า "ดี" แต่หากร้องแหกปากเลย ก็แปลประมาณว่า เย้.. ดีจังเลย น่ะครับ อิอิ

아이고! /อา อี โก (ไอ โก)/ - คำอุทาน เช่นเดียวกับ Oh!, เฮ้ย, ฯลฯ เยอะแยะเลยครับ คำนี้เวลาออกเสียงจะเน้นไปคำสุดท้ายคือ โก๋ และบางทีกดเสียงจนเสียงกลายเป็น กู๋ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของภาษาเกาหลีครับ เสียงโอ จะเกือบกลืนไปเป็นเสียง อู คำนี้ภรรยาคังดอกกูพูดบ่อยที่สุดครับ เวลาพูดทีนี่รัวอย่างแรง 555

나인 /นา อิน/ - เป็นคำที่ท่าน มิน จอง โฮ เรียกชังกึมบ่อยที่สุด ถ้าหากฟังภาษาเกาหลีก็จะได้ยินว่า "ซอ นา อิน (ซอ ไน)" Sir มิน จะไม่พูดชื่อชังกึมเมื่อเรียกเธอเลยแทบทั้งเรื่อง จะเรียกนามสกุลและต่อด้วย นา อิน ตลอด (เช่นเดียวกับที่ชังกึมเรียกท่านมิน ว่า "นารี" แทนชื่อ) อีกอย่าง..ฟังคำนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นดีแฮะ เหอๆๆ / 나인 (นา อิน) เป็นตำแหน่งที่แสดงถึงนางในวังหลวงครับ (เช่นเดียวกับตำแหน่งซังกุง) อย่างเช่นแม่ของชังกึมจะมีชื่อว่า 박나인 พัง นา อิน เมื่ออยู่ในวัง

싫어 /ชี รอ/ - แปลว่า ไม่อยาก/ไม่ชอบทำสิ่งนั้นๆ (เรื่องที่กำลังพูดอยู่)

또한 /โต ฮัน/ - แปลว่า อีกอย่าง, แล้วก็, คำนี้ก็ใช้บ่อยเช่นกันครับ เวลาเถียงกันนี่ก็จะเจอเพียบ เหอๆ

무슨 일이야? /มู ซืน อี รี ย๊า/ - แปลว่า มีอะไร?, เกิดอะไรขึ้น?

실은 /ชี รืน/ - ที่จริงแล้ว, ความจริงแล้ว เหมือนกับ Actually ในภาษาอังกฤษครับ

ขออภัย ที่ไม่ได้จัดเรียงให้สวยงามอ่านง่ายๆ ครับ
จริงๆ มีอีกเยอะ แต่นึกไม่ออกและ ไว้ต่อคราวหน้าละกันครับ ถ้านึกออก อิอิ

ปล. เนื้อเพลงที่อยู่บนสุดนี้ชื่อเพลงว่า 하망연 (ฮามังยอน)Track 3-ขับร้องโดย Alexandro Safinaซึ่งเป็น OST ใช้ประกอบในเรื่องครับ โดยจะเปิดช่วงซึ้งๆ ระหว่างมินจองโฮ กับ ชังกึม...(เป็นที่รู้กัน) ผมเห็นว่าเพลงนี้เพราะดีทีเดียวครับ เมื่อถึงตอนท้ายๆ จะเปิดบ่อยมากด้วย และเท่าที่ดูยังไม่เห็นเวบไหนลงเนื้อเพลงและคำอ่านภาษาไทย.. เลยลงให้ครับ ^^'
(ถ้าใครอยากรู้ว่าเพราะแค่ไหน ลองโหลดมาฟังดูครับ)

Comment

Comment:

Tweet


Hello! ggckefk interesting ggckefk site! I'm really like it! Very, very ggckefk good!
#329 by reyrpueu (103.7.57.18|239.243.127.192, 96.31.86.184) At 2012-12-13 11:56,
I'm glad to inform you good words about inherent in your website, because I am immersed in reading articles
#328 by local movers (31.43.183.67) At 2011-07-09 21:04,
qxyY5h <a href="http://zmsalcnvshfc.com/">zmsalcnvshfc</a>, [url=http://vfygtbhrdxwk.com/]vfygtbhrdxwk[/url], [link=http://kovcxzjeuccx.com/]kovcxzjeuccx[/link], http://qtitjwjenltf.com/
#327 by rRLuoXXXIgzbHmQk (173.192.58.62) At 2010-10-16 04:29,
comment5,
#326 by derlipsca (94.19.191.247) At 2010-10-11 07:51,
comment5,
#325 by rejamomadh (94.19.191.247) At 2010-10-11 07:51,
comment1,
#324 by mispcitab (94.19.191.247) At 2010-10-11 06:54,
comment6,
#323 by pousconcconra (94.19.191.247) At 2010-10-11 06:54,
comment1,
#322 by descradar (94.19.191.247) At 2010-10-11 04:58,
comment6,
#321 by tieprotlen (94.19.191.247) At 2010-10-10 12:34,
comment4,
#320 by moclenare (94.19.191.247) At 2010-10-10 12:34,
comment5,
#319 by snowamsodown (94.19.191.247) At 2010-10-10 11:03,
comment5,
#318 by spanullanli (94.19.191.247) At 2010-10-10 11:02,
comment3,
#317 by mysthecheaful (94.19.191.247) At 2010-10-10 01:55,
comment6,
#316 by speddounawal (94.19.191.247) At 2010-10-10 01:55,
comment5,
#315 by sortmarile (94.19.191.247) At 2010-10-10 01:00,
comment6,
#314 by buizipgeschmett (94.19.191.247) At 2010-10-10 01:00,
comment4,
#313 by clocatasam (94.19.191.247) At 2010-10-10 00:06,
comment2,
#312 by helldestmar (94.19.191.247) At 2010-10-09 14:35,
comment2,
#311 by mayneszongksad (94.19.191.247) At 2010-10-09 14:34,
comment3,
#310 by isunul (94.19.191.247) At 2010-10-09 12:26,
comment6,
#309 by ciobewhe (94.19.191.247) At 2010-10-09 12:25,
comment4,
#308 by alalibac (94.19.191.247) At 2010-10-08 06:06,
comment3,
#307 by craperju (94.19.191.247) At 2010-10-08 06:06,
comment2,
#306 by dunewsteji (94.19.191.247) At 2010-10-08 05:02,
comment2,
#305 by redogbfata (94.19.191.247) At 2010-10-08 04:06,
comment1,
#304 by secaca (94.19.191.247) At 2010-10-08 04:05,
comment2,
#303 by cisurcompse (94.19.191.247) At 2010-10-08 00:51,
comment1,
#302 by rabboke (94.19.191.247) At 2010-10-08 00:51,
comment6,
#301 by enfirife (94.19.191.247) At 2010-10-07 16:54,
comment3,
#300 by jamagenqui (94.19.191.247) At 2010-10-07 15:02,
comment6,
#299 by leospirringra (94.19.191.247) At 2010-10-06 06:10,
comment6,
#298 by beiberfirmchi (94.19.191.247) At 2010-10-06 06:09,
comment1,
#297 by dautastdomi (94.19.191.247) At 2010-10-06 01:11,
comment1,
#296 by freescirctinche (94.19.191.247) At 2010-10-06 01:11,
comment3,
#295 by hidiheart (94.19.191.247) At 2010-10-05 09:41,
comment4,
#294 by roerevil (94.19.191.247) At 2010-10-05 09:41,
comment6,
#293 by karfodebill (94.19.191.247) At 2010-10-05 08:45,
comment1,
#292 by suppmapesour (94.19.191.247) At 2010-10-05 08:45,
comment6,
#291 by maivepo (94.19.191.247) At 2010-10-05 07:50,
comment3,
#290 by mihika (94.19.191.247) At 2010-10-05 07:49,
comment5,
#289 by feedslustpet (94.19.191.247) At 2010-10-05 06:54,
comment3,
#288 by foodswabfi (94.19.191.247) At 2010-10-05 06:54,
comment4,
#287 by racpabis (94.19.191.247) At 2010-10-05 05:59,
comment5,
#286 by tiotattcantprob (94.19.191.247) At 2010-10-05 05:58,
comment1,
#285 by waosipe (94.19.191.247) At 2010-10-05 05:03,
comment4,
#284 by bottrodesc (94.19.191.247) At 2010-10-05 05:03,
comment5,
#283 by tomtranire (94.19.191.247) At 2010-10-05 04:08,
comment5,
#282 by dinglisgeche (94.19.191.247) At 2010-10-05 04:08,
comment1,
#281 by loaciomofour (94.19.191.247) At 2010-10-05 03:11,
comment5,
#280 by discleftkil (94.19.191.247) At 2010-10-05 03:11,

`ZiP ㅡ Zippher
View full profile